Menu

Algemene Voorwaarden

RechtNL.nl Rechtshulp BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86118277 en is gevestigd aan het Vasteland 78 (3011 BN) te Rotterdam.

RechtNL.nl Rechtshulp B.V.
Download onze voorwaarden
Download onze klachtenregeling

Onze algemene voorwaarden hebben wij met de grootste zorgvuldigheid geschreven. Enerzijds omdat we glashelder zijn in onze dienstverlening en anderzijds zodat duidelijk is wat u van ons kunt verwachten.

Helder taalgebruik

RechtNL.nl wil dat de dienstverlening laagdrempelig is voor onze klanten. Juridische taal kan vaak onbegrijpelijk en ingewikkeld overkomen. Daarom zorgen wij ervoor dat onze juristen alles in begrijpelijke taal aan u uitleggen zodat u ook precies weet waar u aan toe bent.