Menu
Uitstekend

Concurrentiebeding

Met onze brede expertise binnen het arbeidsrecht bedienen we cliënten in uiteenlopende sectoren. Van MKB, beursgenoteerde bedrijven en internationale ondernemingen tot (semi-)overheden en non-profit. We bieden juridische adviezen op alle niveaus, van boardroom tot individuele medewerker. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en verdieping in specialismen.

Informatie aanvragen Neem contact op
Wij zijn aangesloten bij:

Wat we doen

Als werkgever kan het interessant zijn om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Een concurrentiebeding bevat namelijk een verbod voor de werknemer om aan het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of soortgelijke werkzaamheden uit te voeren als ondernemer. Mocht de werknemer dit toch doen, dan is de werknemer in overtreding van deze contractuele bepaling en moet de werknemer een boete betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Een concurrentiebeding kan in principe alleen opnemen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de werkgever kan aantonen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer de werkgever dit doet, kan het concurrentiebeding ook worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit betekent dus dat het beding moet worden gemotiveerd. In deze bepaling moet worden opgenomen hoelang het concurrentiebeding geldt en wat de geografische reikwijdte van het beding is. Indien de rechter oordeelt dat de werknemer onbillijk wordt benadeeld en het te beschermen belang van de werkgever niet in verhouding staat tot het concurrentiebeding, kan de rechter het beding gedeeltelijk of geheel vernietigen. Dit betekent dat het concurrentiebeding niet meer tussen werkgever en werknemer van kracht is. Het is dan ook belangrijk om een concurrentiebeding door een bedrijfsjurist of advocaat op te laten stellen of controleren, zodat het beding in lijn is met de wettelijke eisen. Vragen over een concurrentiebeding? Neem dan contact met ons op.

Het Team

Al onze juristen en advocaten beschikken over brede kennis van het arbeidsrecht. Daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in een of meerdere aandachtsgebieden binnen het arbeidsrecht. Meerdere aandachtsgebieden hebben we ondergebracht in verschillende praktijkgroepen. Elke advocaat maakt op basis van zijn of haar specialisme(n) deel uit van een of enkele praktijkgroepen. Cliënten kunnen per zaak direct bij de juiste praktijkgroep terecht. Hier worden zij bijgestaan door de voor de zaak meest geschikte advocaat of jurist. Waar nodig betrekken we daarbij de expertise en ervaring van onze collega-specialisten uit andere praktijkgroepen.

Expertises

Terug naar Arbeidsrecht

Contactformulier

Teruggebeld worden over een zaak of opdracht?

  • Contact over de opdracht
  • Direct contact met de juiste expert
  • Binnen 4 uur reactie (werkdagen)

Contactformulier

Neem contact op

Ilja van Driel

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem dan contact op met onze specialisten.

Neem contact op